دستگاههای UV

1.  UV 12 inch= 30 cm
2.  UV 18 inch= 45 cm 
3.  UV 24 inch= 60 cm
4.  UV 36 inch= 90 cm
5.  UV 50 inch=127.5 cm


شامل رولر با 16 طرح مختلف
1.طرح چرم  Leather
2.حلزونی      twirl         
3.طرح راه راه  cross

View the embedded image gallery online at:
http://imettoiran.com/-imetto/uv.html#sigProIda0b1db1d08