ویژگی های دستگاه چاپ IMETTO

مزیت استفاده از تكنولوژی لیزر به جای تكنولوژی های مشابه بر هیچكس پوشیده نیست.
در دستگاه چاپ عکس ما با استفاده از تکنولوژی لیزر دسترسی به کیفیت بالا و خلوص رنگ ایده آل میسر شده است یکی از ویژگیهای لیزر های استفاده شده در این دستگاهها کنترل شکل و اندازه و یکسانی نقاط از عکس می باشد به طور مثال لیزر سبز فقط و منحصرا رنگدانه های ماژنتا را متاثر میکند که این باعث اشباع رنگ و کنتراست مطلوبتر و خلوص رنگ بیشتر میشود که در تمام سطح عکس مشاهده میشود 

 لیزرهای نیمه هادی قابل اطمینان و با كیفیت
در دستگاه IMETTO از نسل جدید لیزرهای DPSS (lid state Diode pumped so) كه توسط یكی از معتبرترین كمپانی های ژاپن تولید شده، استفاده می شود. تجربه نشان داده است كه اینگونه لیزرها نسبت به لیزرهای مشابه گازی از عمر طولانی تری برخوردارند.

کار در شرایط آب و هوایی مختلف
این دستگاه به گونه ای طراحی و ساخته شده است که بتواند در شرایط مختلف آب و هوایی که در نقاط دنیا وجود دارد کار کند.قطعات مختلف دستگاه در آزمایشگاه کارخانه با شرایط مختلف حرارت و رطوبت بازسازی شده است،امتحان میشود و دقت زیادی در مورد قطعات حساس و اساسی دستگاه در رابطه با محیط های غبار آلود بکار برده میشود.

بدون ضایعات کاغذ
طراحی خاص دستگاه موجب میشود که هیچ گونه ضایعات کاغذ و دور ریز کاغذهنگام چاپ وجود نداشته باشد که این خود موجب کارآیی بیشتر دستگاه و سود بیشتر میشود.
طراحی و دسترسی نرم افزاری ساده
بدون ضایعات كاغذ
طراحی خاص دستگاه IMETTOموجب می شود كه هیچگونه ضایعات كاغذ و دور ریز كاغذ هنگام چاپ وجود نداشته باشد كه این خود موجب كارایی بیشتر دستگاه و سود بیشتر می شود.
تكنولوژی بردهای یكسان
در دستگاه IMETTO از تكنولوژی بردهای الكترونیكی یكسان بجای یك برد اصلی (Mainbord) بزرگ استفاده می شود كه باعث ثبات در كنترل ، هزینه خدماتی كمتر و عیب یابی سریعتر می شود.
ظهور كاغذ متصل به دستگاه چاپ
در دستگاه IMETTO از دستگاه ظهور كاغذ متصل به دستگاه چــــاپ استفـاده می شود كـه شما را از تاریكخـانه بی نیاز نموده و تمامی عمل چاپ و ظهور كاغذ در زیر نور عادی انجام می پذیرد. این قابلیت امكان نصب دستگاه در هر مكانی را مهیا ساخته و عمل چاپ و تحویل را سرعت می بخشد.
كار در شرایط آب و هوایی مختلف
قطعات دستگاه تحت شرایط متفاوت حرارتی و رطوبتی در آزمایشگاه كارخانه با دقت مورد تست قرار میگیرند.
كاهش مصرف
به منظور كاهش مصرف و افزایش طول عمر لیزر، مداری الكتریكی تعبیه گردیده است كه عمل (standby) را در زمین توقف چاپ بصورت خودكار فراهم میسازد. این عمل موجب افزایش طول عمر قطعات الكتریكی و همچنین كاهش خدمات اضافی می گردد.
طول چاپ نامحدود
استفاده از 2 عدد محفظه مخصوص، دستگاه IMETTO را قادر به چاپ با طول نامحدود می سازد.
برنده جایزه DIMA 2010
دستگاه IMETTO برنده جایزه DIMA 2010 دستگاه های چاپ دیجیتال شده است.